Vietjettravel: Dịch vụ

Dịch vụ trên chuyến bay, các dịch vụ về hành lý, hàng hóa, dịch vụ khách hàng ưu tiên, bảo hiểm và các mặt hàng miễn thuế