Lịch bay Vietjet Air 2015

10

Lịch bay Vietjet Air năm 2015

Lịch bya Vietjet sau giúp quý khách thuận lợi cho quá trình đặt vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mại Vietjet Air năm 2015. Lịch bay Vietjet Air 2015 được xây dựng cho cả đường bay nội địa và Quốc Tế. Lịch bay Vietjet Air dưới đây có thể thay đổi tùy từng giai đoạn khác nhau. Lịch bay Vietjet Air vào mùa cao điểm có thể sẽ dày hơn. Lịch bay Vietjet cho các đường bay mới sẽ được cập nhật kịp thời khi có thông báo chính thức. Mọi thay đổi về lịch bay Vietjet Air 2015, Phòng vé máy bay giá rẻ Vietjettravel.vn sẽ cố gắng cập nhật tới khách hàng sớm nhất.

HÀNH TRÌNH SỐ HIỆU CHUYẾN BAY GIỜ  KHỞI HÀNH GIỜ ĐÁP NGÀY KHAI THÁC
HỒ CHÍ MINH (SGN)-TAIPEI (TPE) VJ840 14:30 17:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật
HỒ CHÍ MINH (SGN)-SINGAPORE (SIN) VJ811 8:55 12:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BKK VJ801 11:30 13:00 Hằng ngày
VJ803 16:30 18:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-BKK VJ901 13:10 15:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SEOUL VJ960 1:45 7:55 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SIEM REAP (REP) VJ931 17:15 19:05 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-CẦN THƠ (VCA) VJ702 12:30 14:00 Thứ 3, 5, 7
ĐÀ LẠT (DLI)-VINH (VII) VJ713 10:15 11:50 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ495 11:25 13:05 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-CAM RANH (CXR) VJ471 10:00 11:50 Hằng ngày
VJ473 15:00 16:50 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 7:15 8:30 Hằng ngày
VJ503 7:55 9:10 Hằng ngày
VJ507 10:25 11:40 Hằng ngày
VJ515 15:15 16:30 Hằng ngày
VJ517 18:55 20:10 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ481 7:30 9:20 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ451 11:50 14:00 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-CẦN THƠ (VCA) VJ461 11:00 13:10 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ352 15:20 16:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-CAM RANH (CXR) VJ340 12:05 13:05 Hằng ngày
VJ342 19:20 20:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ102 6:20 7:35 Hằng ngày
VJ104 7:15 8:30 Hằng ngày
VJ108 10:40 11:55 Hằng ngày
VJ112 14:35 15:50 Thứ 5 ,7
VJ114 15:30 16:45 Hằng ngày
VJ120 19:05 20:20 Hằng ngày
VJ122 20:35 21:50 Hằng ngày
VJ124 20:50 22:05 Hằng ngày
VJ126 21:10 22:25 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ330 11:25 12:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HÀ NỘI (HAN) VJ150 5:55 8:00 Hằng ngày
VJ152 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ156 7:45 9:50 Hằng ngày
VJ160 8:45 10:50 Hằng ngày
VJ164 10:25 12:30 Hằng ngày
VJ166 11:00 13:05 Hằng ngày
VJ168 11:55 14:00 Hằng ngày
VJ172 13:10 15:15 Hằng ngày
VJ174 14:10 16:15 Hằng ngày
VJ176 14:20 16:25 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ178 14:50 16:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ180 15:20 17:25 Hằng ngày
VJ184 17:50 19:55 Hằng ngày
VJ186 18:20 20:25 Hằng ngày
VJ188 18:30 20:35 Thứ 5 ,7
VJ190 19:10 21:15 Thứ 3, 5, 7
VJ192 19:50 21:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ194 20:15 22:20 Hằng ngày
VJ196 21:15 23:20 Hằng ngày
VJ198 21:55 0:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 6:50 8:50 Hằng ngày
VJ282 10:05 12:05 Hằng ngày
VJ284 14:50 16:50 Hằng ngày
VJ286 19:15 21:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HUẾ (HUI) VJ302 6:45 8:05 Hằng ngày
VJ304 9:15 10:35 Hằng ngày
VJ306 18:35 19:55 Hằng ngày
VJ308 20:15 21:35 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ320 7:05 8:05 Hằng ngày
VJ322 11:15 12:15 Hằng ngày
VJ324 17:20 18:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-THANH HÓA (THD) VJ360 9:00 10:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-QUY NHƠN (UIH) VJ310 14:45 15:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-VINH (VII) VJ270 5:45 7:30 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
VJ270 10:05 11:50 Thứ 2 ,4, 6
VJ274 14:15 16:00 Hằng ngày
VJ276 16:25 18:10 Hằng ngày
TAIPEI (TPE)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ841 18:30 21:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật
SINGAPORE (SIN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ812 13:00 14:05 Hằng ngày
BKK-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ802 9:15 10:45 Hằng ngày
VJ804 14:00 15:30 Hằng ngày
BKK-HÀ NỘI (HAN) VJ902 16:10 18:05 Hằng ngày
SEOUL-HÀ NỘI (HAN) VJ961 11:05 14:10 Hằng ngày
SIEM REAP (REP)-HÀ NỘI (HAN) VJ932 20:15 22:05 Hằng ngày
CẦN THƠ (VCA)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ701 14:35 16:05 Thứ 3, 5, 7
VINH (VII)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ712 8:05 9:40 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HÀ NỘI (HAN) VJ496 16:55 18:35 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HÀ NỘI (HAN) VJ472 12:25 14:15 Hằng ngày
VJ474 17:25 19:15 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HÀ NỘI (HAN) VJ502 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ504 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ506 9:45 11:00 Hằng ngày
VJ516 17:05 18:20 Hằng ngày
VJ518 20:45 22:00 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HÀ NỘI (HAN) VJ482 12:50 14:40 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HÀ NỘI (HAN) VJ452 14:35 16:45 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
CẦN THƠ (VCA)-HÀ NỘI (HAN) VJ462 13:50 16:00 Hằng ngày
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ353 13:40 14:40 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 13:40 14:40 Hằng ngày
VJ343 20:55 21:55 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ103 6:35 7:50 Hằng ngày
VJ105 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ107 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ113 12:15 13:30 Hằng ngày
VJ115 12:30 13:45 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ119 16:25 17:40 Thứ 5, 7
VJ121 16:55 18:10 Thứ 3, 5, 7
VJ123 17:20 18:35 Hằng ngày
VJ127 21:00 22:15 Hằng ngày
VJ129 22:25 23:40 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ331 9:55 10:45 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ151 6:00 8:05 Hằng ngày
VJ153 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ157 8:35 10:40 Hằng ngày
VJ159 9:10 11:15 Hằng ngày
VJ165 11:50 13:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ169 13:40 15:45 Hằng ngày
VJ171 14:35 16:40 Hằng ngày
VJ173 15:05 17:10 Hằng ngày
VJ175 15:50 17:55 Hằng ngày
VJ177 16:35 18:40 Hằng ngày
VJ179 17:05 19:10 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ181 17:30 19:35 Hằng ngày
VJ183 18:00 20:05 Hằng ngày
VJ185 18:30 20:35 Hằng ngày
VJ187 19:10 21:15 Hằng ngày
VJ191 20:30 22:35 Hằng ngày
VJ193 21:00 23:05 Hằng ngày
VJ195 21:10 23:15 Thứ 5, 7
VJ197 21:50 23:55 Thứ 3, 5, 7
VJ199 22:50 0:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
HẢI PHÒNG (HPH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 9:25 11:25 Hằng ngày
VJ283 12:40 14:40 Hằng ngày
VJ285 17:25 19:25 Hằng ngày
VJ287 21:50 23:50 Hằng ngày
HUẾ (HUI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ303 8:40 10:00 Hằng ngày
VJ305 11:10 12:30 Hằng ngày
VJ307 20:30 21:50 Hằng ngày
VJ309 22:10 23:30 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ321 8:45 9:45 Hằng ngày
VJ323 12:55 13:55 Hằng ngày
VJ325 18:55 19:55 Hằng ngày
THANH HÓA (THD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ361 11:45 13:40 Hằng ngày
QUY NHƠN (UIH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ311 16:30 17:40 Hằng ngày
VINH (VII)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ271 12:25 14:10 Hằng ngày
VJ273 16:40 18:25 Hằng ngày
VJ275 18:45 20:30 Hằng ngày
Chia sẻ cho bạn bè.

About Author

Vietjettravel là đại lý ủy quyền bán vé máy bay giá rẻ Vietjet Air, là tổng đại lý phân phối các hạng giá vé máy bay khuyến mại Vietjet Air toàn quốc. Đặt vé máy bay giá rẻ Vietjet Air tại Vietjettravel.vn, Quý khách luôn được cam kết đảm bảo về tính trung thực, minh bạch giá vé, được đảm bảo các quyền lợi của chính nhà cung cấp Vietjet và quan trọng là mua được giá vé chính gốc, dịch vụ đầy đủ của Vietjet Air

10 Bình luận

    • Chào bạn,

      Vietjet đã gửi báo giá vé máy bay rẻ nhất Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa qua email. Bạn kiểm tra và gọi tổng đài 0462977615 để được trợ giúp mua vé nhé

Yêu Cầu Báo Giá

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.